HJEM

Riksrett.no er en hjemmeside som tar for seg de politikere, dommere etc som bør stilles for riksrett for sitt svik mot land og folk når det gjelder promotering av innvandring og islamisering. I tillegg nevnes andre som bør stilles for retten av samme grunn.

Her finner du dem som bør stilles for retten. Jfr. Ansvarlighetsloven §§8-18HistorienGjennom mange år er det mange som har advart mot masseinnvandringen til landet. Til tross for dette er det mange - som av forskjellige grunner - har støttet opp under den skadelige innvandringen og spesielt islamiseringen. Etter hvert som de lett forutsigbare konsekvensene nå melder seg med full tyngde, er det mange som mener at de som har bidratt til og støttet opp under innvandring og islamisering, bør stilles for retten for landsfiendtlig virksomhet. Først og fremst gjelder dette etnisk norske politikere, dommere etc. som kan stilles for riksrett, men også andre etnisk norske som med vitende og vilje - eller uaktsomt - har bidratt til den situasjonen landet er kommet i. Ovenfor finner du en liste over dem som burde stå juridisk til ansvar for de samfunnsmessige skader av alle slag som innvandringen har påført landet.